agrotechniczny


agrotechniczny
[агротехнічни]
adj
агротехнічний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • agrotechniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. agrotechnika: Pomoc agrotechniczna. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • agrotechniczny — przym. od agrotechnika Zabiegi agrotechniczne …   Słownik języka polskiego

  • agro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek z rolą, rolnictwem, uprawą, np. agrobiologia, agrochemia, agrochemiczny, agrotechniczny, agrotechnik» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • zabieg — m III, D. u, N. zabieggiem; lm M. i 1. «interwencja mająca na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będąca środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby)» Bolesny, drobny, konieczny, przykry, uciążliwy zabieg. Zabieg… …   Słownik języka polskiego

  • opylanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. opylać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}opylanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. opylanieań {{/stl 8}}{{stl 7}} zabieg agrotechniczny, polegający na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień